Scholen

Kinderen die al vroeg kennismaken met boeken blijken taalvaardiger, kunnen sneller lezen en beter rekenen.

 

Daarom willen we samen met scholen projecten realiseren die leerlingen stimuleren om te lezen. Daarnaast bieden we een aantal specifieke diensten aan voor het basis-, secundair, hoger en volwassenenonderwijs en voor leerkrachten.