Openbare bibliotheek Kapellen

Reglement

REGLEMENT BIBLIOTHEEK KAPELLEN
 

De bibliotheek van Kapellen is een openbare instelling. Zij is voor iedereen toegankelijk, iedereen kan er terecht met vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. Zij werkt in een geest van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden.
 

1. TOEGANKELIJKHEID

De bibliotheek is vrij toegankelijk op vastgestelde openingsuren. Roken is niet toegelaten in het bibliotheekgebouw. Huisdieren mogen niet mee naar binnen, geleidehonden zijn uiteraard welkom.
 
HOOFDBIBLIOTHEEK KAPELLEN

Dorpsplein 15
2950 Kapellen
tel.: 03 660 66 90
Inlevergleuven voor boeken en cd’s/dvd’s
Openingstijden:
Maandag tot woensdag: 13.00-20.00 uur
Vrijdag en zaterdag: 9.00-13.00 uur

UITLEENPOST PUTTE
Ertbrandstraat 239
2950 Kapellen
tel.: 03 665 25 52
Inlevergleuf voor boeken en dvd’s
Openingstijden:
Maandag: 13.00-20.00 uur
Woensdag: 9.00-17.00 uur
Zaterdag: 9.00-13.00 uur
 
e-mail: bibliotheek@kapellen.be
online bibliotheek: http://kapellen.bibliotheek.be

 
2. INSCHRIJVEN
 

Om gebruik te maken van de bibliotheekdiensten en de collecties, moet je ingeschreven zijn. Op voorlegging van je identiteitskaart kan je lid worden. Ben je jonger dan 12 jaar, dan heb je toestemming van een ouder of voogd nodig.

Inschrijving en lidmaatschap zijn gratis voor inwoners van de gemeenten Kapellen en Woensdrecht en voor niet-inwoners jonger dan 18 jaar. Niet-inwoners ouder dan 18 jaar betalen een jaarlijks lidgeld van 5 euro.
Een lenerskaart is geldig in de hoofdbibliotheek en in de uitleenposten.
 
Lidmaatschap is persoonlijk. Je bent verantwoordelijk voor de materialen die met jouw kaart of de kaart van je kinderen worden uitgeleend. Verlies of diefstal van de lenerskaart moet je onmiddellijk melden. Tegen betaling kan je een nieuwe lidkaart krijgen (zie Tarieven).
 
Persoonsgegevens worden door de administratie van de bibliotheek opgenomen in het ledenbestand, deze gegevens zijn bestemd voor exclusief gebruik voor de openbare bibliotheek Kapellen. Wijzigingen in adres, telefoonnummer en e-mailadres moeten zo snel mogelijk gemeld worden.
 
Instellingen of organisaties kunnen in functie van hun opdracht genieten van bijzondere leenvoorwaarden (zie bijlage).


3. BIBLIOTHEEKAANBOD
 

Het aanbod verschilt per vestiging van de bibliotheek. Voor informatie en begeleiding kan je beroep doen op het bibliotheekpersoneel.
 
3.1 COLLECTIE

De bibliotheek heeft een collectie boeken, strips, muziek, film, kranten en tijdschriften die geleend of ter plaatse geraadpleegd kunnen worden.
 
3.1.1. Boeken, strips en vertelplaten

Boeken, strips en vertelplaten worden gratis uitgeleend. Per lenerskaart kunnen 10 boekmaterialen uitgeleend worden, hetzij boeken en/of strips en/of vertelplaten. De uitleentermijn bedraagt 28 dagen, onder voorwaarden verlengbaar met 28 dagen (zie 4.3 Verlengen).
 
3.1.2 Film, muziek en luisterboeken op cd

Cd`s worden gratis uitgeleend. Per lenerskaart kunnen 5 cd-dozen geleend worden. Cd`s mag je 28 dagen houden, onder voorwaarden verlengbaar met 28 dagen (zie 4.3 Verlengen).

Voor speelfilms, televisieseries en jeugdfilms betaal je leengeld (zie Tarieven). Documentaires op dvd leen je gratis uit. Per lenerskaart mogen 5 dvd-dozen uitgeleend worden. De uitleentermijn bedraagt 14dagen en is verlengbaar met 14 dagen onder voorwaarden (zie 4.3 Verlengen).
 
3.1.3 Kranten en tijdschriften

Kranten en de meest recente tijdschriftnummers kunnen in de bibliotheek geraadpleegd worden. Uitlenen is niet mogelijk. Oudere tijdschrift-nummers kunnen wel uitgeleend worden.
Per lenerskaart kunnen 5 tijdschriftnummers uitgeleend worden gedurende 28 dagen, onder voorwaarden verlengbaar met 28 dagen (zie 4.3 Verlengen).

3.1.4 Gezelschapsspelletjes en vertelkastjes
Per lenerskaart kunnen 5 gezelschapsspelletjes uitgeleend worden. De uitleentermijn is 14 dagen, onder voorwaarden verlengbaar met 14 dagen (zie 4.3 Verlengen).
Met een lenerskaart kan 1 vertelkastje uitgeleend worden gedurende 28 dagen. De uitleentermijn is verlengbaar met 28 dagen, onder voorwaarden (zie 4.3 Verlengen).
Zowel gezelschapsspelletjes als vertelkastjes leen je gratis uit.

3.1.5 Jeugd
Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen terecht in de jeugdafdeling van de bibliotheek. De jeugdafdeling omvat boeken, strips, tijdschriften, cd`s en dvd`s. Vanaf 12 jaar heeft iedereen de keuze uit de jeugdafdeling en uit de volwassenenafdeling.
 
3.1.6 Wisselcollectie Daisyboeken

Daisyboeken zijn luisterboeken voor mensen met een leesproblemen. Zij kunnen gratis uitgeleend worden voor een periode van 28 dagen, onder voorwaarden verlengbaar met 28 dagen (zie 4.3 Verlengen). Voor de daisyspelers geldt dezelfde uitleentermijn. Voor het laattijdig terugbrengen van daisyboeken gelden dezelfde tarieven als voor andere boeken. Per lenerskaart kunnen 5 daisyboeken en 1 daisyspeler uitgeleend worden. Voor uitleen van een daisyspeler dient vooraf een waarborg van €30 te worden betaald. De waarborg wordt terugbetaald bij het inleveren van het toestel in de staat waarin het werd uitgeleend.
 
Het reglement m.b.t. de uitleen van daisyboeken en –daisyspelers is van toepassing zolang de bibliotheek kan beschikken over een wisselcollectie vanwege de Luisterpuntbibliotheek.
 

3.1.7 E-boeken op e-reader

E-boeken worden gratis uitgeleend. Voor het klaarmaken van een e-reader voor uitleen wordt een verwerkingskost van € 1 aangerekend. Per lenerskaart kan 1 e-reader met maximaal 10 e-boeken worden uitgeleend. De uitleentermijn voor e-readers en e-boeken bedraagt 28 dagen, onder voorwaarden verlengbaar met 28 dagen (zie 4.3 Verlengen). Reserveren van een e-reader die is uitgeleend, is mogelijk, maar niet van e-boeken. Voor het laattijdig terugbrengen van e-boeken en e-readers worden extra leengelden aangerekend (zie 4.5 Te laat).
Kopiëren, verwijderen en/of toevoegen van e-boeken is niet toegestaan. De geleende e-reader mag enkel worden gebruikt voor het lezen van e-boeken die door het bibliotheekpersoneel op het toestel werden geplaatst. De lener ontvangt de e-reader volledig opgeladen en in goede staat. De lener zal de e-reader met zorg behandelen en niet uitlenen aan derden. De e-reader wordt steeds uitgeleend in een openklapbare cover, met een beschermhoes en een usb-laadkabel. Het gebruikersreglement voor uitleen van e-boeken op e-reader wordt meegegeven en ondertekend door de lener bij uitleen.

 
3.2 CYBERHOEK

In de bibliotheek kan je gratis gebruik maken van een pc met internetverbinding, kantoortoepassingen en digitale informatiebronnen. Afdrukken is mogelijk tegen betaling (zie Tarieven).
Per dag dat de bibliotheek open is, kan je gedurende 45 minuten gebruik maken van een pc. Afhankelijk van de bezetting van de cyberhoek en in overleg met de bibliotheekmedewerker, is een verlenging met 45 minuten mogelijk. Daarnaast is er ook een pc beschikbaar voor snelle opzoekingen op het internet gedurende maximaal 15 minuten.
Kinderen jonger dan 12 jaar moeten vergezeld worden door een volwassene.
Het bezoeken van aanstootgevende websites is niet toegelaten.

De hoofdbibliotheek biedt gratis wifi-toegang aan in het bibliotheekgebouw. Aan het onthaal vraag je een toegangscode voor gebruik op een eigen toestel.


4. LENEN
 
4.1 UITLENEN

Om materialen uit de bibliotheek te lenen, moet je ingeschreven zijn.
Voor materialen die je meeneemt, ben je verantwoordelijk en dien je zorg te dragen.
Merk je dat de materialen die je uitleende onvolledig of beschadigd zijn, dan dien je dit onmiddellijk aan de bibliotheek te melden.
Breng je kaart mee telkens wanneer je materialen wil uitlenen of verlengen in de bibliotheek. Je ontvangt een uitleenticket waarop de materialen en de vervaldatum van de uitleentermijn staan.
 
4.2 RESERVEREN

Materialen die zijn uitgeleend door een andere lener, kan je reserveren. Hiervoor betaal je een reservatiekost (zie Tarieven).
Materialen die de bib niet in haar collectie heeft, kan je vanuit een andere bibliotheek laten bestellen (interbibliothecair leenverkeer of IBL). Ook hiervoor betaal je kosten (zie Tarieven).
Van zodra het materiaal beschikbaar is, brengt de bibliotheek je per brief of mail op de hoogte. Je kan het afhalen in de bibliotheek tot 8 dagen na verzending van de brief of mail.
 
4.3 VERLENGEN

Tenzij materialen door een andere lener gereserveerd werden, kan de uitleentermijn van materialen op vraag van de lener verlengd worden met maximaal 28 dagen voor boekmaterialen en cd’s en 14 dagen voor dvd’s. Voor een verlenging van de uitleentermijn van dvd’s wordt opnieuw leengeld aangerekend. De uitleentermijn mag ook niet zijn overschreden op het moment van de aanvraag.
De tweede uitleentermijn gaat in op de dag waarop de verlenging werd aangevraagd.
 
4.4 INLEVEREN

Materialen moeten ingeleverd worden in de vestiging waar ze werden uitgeleend. In de hoofdbibliotheek zijn inlevergleuven voor boeken, strips en tijdschriften en voor cd`s en dvd`s die gebruikt kunnen worden buiten de openingsuren. In de uitleenpost in Putte is een inlevergleuf voor boeken, strips en tijdschriften en dvd`s. Inleveren via de gleuven gebeurt op eigen verantwoordelijkheid van de lener. Eventuele kosten voor het laattijdig inleveren worden bij een volgend bezoek betaald.

Gezelschapsspelletjes, vertelplaten, vertelkastjes en daisyspelers en e-readers kunnen alleen aan de balie en niet via de gleuf worden ingeleverd. Bij het inleveren aan de balie wordt het materiaal nagekeken.
 
4.5 TE LAAT…

De bibliotheek informeert de lener zo goed mogelijk over het einde van de uitleentermijn, maar de lener is zelf verantwoordelijk voor het tijdig terugbrengen van materialen. Breng je het materiaal terug nadat de uitleentermijn is verstreken, dan moet je bijkomende leengelden betalen (zie Tarieven). De kosten worden berekend op basis van het aantal geleende materialen en per ingegane week achterstand. Ook de kosten die worden gemaakt voor het versturen van herinneringen, moet je betalen.


5. VERLOREN EN BESCHADIGDE MATERIALEN
 

Ben je het geleende materiaal verloren of is het beschadigd, dan moet je dat vergoeden. De bibliothecaris bepaalt het bedrag van de schadevergoeding. Ook de verwerkingskosten die de bibliotheek heeft, zijn voor rekening van de lener (zie Tarieven). Vervangexemplaren worden niet aanvaard. De betaalde vergoeding wordt nooit terugbetaald.
 
Eventuele schade of gebreken aan ontleende materialen, dien je onmiddellijk aan de bib te melden.

Voor schade aan apparatuur door het afspelen van geleende materialen, kan de bibliotheek niet verantwoordelijk gesteld worden.
 
6. TOT SLOT

 
Door zich in te schrijven aanvaardt de bibliotheekgebruiker de bepalingen van het bibliotheekreglement. Wie het reglement niet respecteert, kan worden uitgesloten van dienstverlening. Wanneer kosten voor de dienstverlening van de bibliotheek niet worden betaald, wordt de lenerskaart geblokkeerd. Bij betwisting beslist de bibliothecaris over de afhandeling.
 
Het reglement werd goedgekeurd door de Adviesraad van de Openbare Bibliotheek Kapellen op 24 oktober 2013 en door de Gemeenteraad in zitting van 25 november 2013.
Het reglement voor uitleen van e-boeken op e-reader werd goedgekeurd door de Adviesraad van de Openbare Bibliotheek Kapellen op 30 mei 2016 en door de Gemeenteraad in zitting van 20 juni 2016. 
 

TARIEVEN

Lidmaatschap:
gratis voor inwoners van Kapellen en Woensdrecht en voor niet-inwoners jonger dan 18 jaar
€5,00 voor niet-inwoners vanaf 18 jaar

• Duplicaat van een lenerskaart: €5,00

• Leengelden:

Boeken:
Leengeld: gratis
Uitleentermijn: 28 dagen
Laattijdig terugbrengen per ingegane week achterstand (+ kosten voor het versturen van herinneringen): €0,50 per boek

Tijdschriften:
Leengeld: gratis
Uitleentermijn: 28 dagen
Laattijdig terugbrengen per ingegane week achterstand (+ kosten voor het versturen van herinneringen): €0,50 per tijdschriftnummer

Cd’s:
Leengeld: gratis
Uitleentermijn: 28 dagen
Laattijdig terugbrengen per ingegane week achterstand (+ kosten voor het versturen van herinneringen): €0,50 per cd-doos

Dvd’s fictie:
Leengeld: €1,00 per dvd-doos
Uitleentermijn:14 dagen
Laattijdig terugbrengen per ingegane week achterstand (+ kosten voor het versturen van herinneringen): €2,00 per dvd-doos

Dvd’s non-fictie:
Leengeld: gratis
Uitleentermijn: 28 dagen
Laattijdig terugbrengen per ingegane week achterstand (+ kosten voor het versturen van herinneringen): €0,50 per dvd-doos

• Reserveren van materialen: €0,50 per reservatie

• Interbibliothecair leenverkeer (IBL): €4 per reservatie

• Verkoop van afgeschreven collectiematerialen: €1 per materiaal

• Fotokopiëren of afdrukken: €0,05 per pagina of €1,25 per kopieerkaart (uitleenpost Putte)

• Beschadiging, verlies of diefstal: de bibliothecaris bepaalt het bedrag van de schadevergoeding

• Beschadiging van barcode of label: €5,00

 

LEENVOORWAARDEN VOOR BIJZONDERE LENERSGROEPEN
(LEERKRACHTEN, KLASSEN, STUDENTEN, ONTHAALOUDERS, INSTELLINGEN)

Boeken: aantal materialen: 60 stuks
Leengeld: gratis
Uitleentermijn: 28 dagen
Laattijdig terugbrengen per ingegane week achterstand (+ kosten voor het versturen van herinneringen): €0,50 per boek


Tijdschriften: 10 stuks
Leengeld: gratis
Uitleentermijn: 28 dagen
Laattijdig terugbrengen per ingegane week achterstand (+ kosten voor het versturen van herinneringen): €0,50 per tijdschriftnummer

Cd’s: 10 stuks
Leengeld: gratis
Uitleentermijn: 28 dagen
Laattijdig terugbrengen per ingegane week achterstand (+ kosten voor het versturen van herinneringen): €0,50 per cd-doos

Dvd’s : 10 stuks
Leengeld: €1,00 per dvd-doos
Uitleentermijn:14 dagen
Laattijdig terugbrengen per ingegane week achterstand (+ kosten voor het versturen van herinneringen): €2,00 per dvd-doos

Taalcursussen: 5 stuks
Leengeld: gratis
Uitleentermijn: 42 dagen
Laattijdig terugbrengen per ingegane week achterstand (+ kosten voor het versturen van herinneringen): €0,50 per taalcursus