Openbare bibliotheek Kapellen

Collecties op maat

Heb je om welke reden dan ook moeite met het lezen van een gewoon boek?

Hieronder bieden wij een aantal oplossingen.

Het Makkelijk Lezen Plein bevindt zich centraal in de jeugdbib. Het staat vol met spullen voor kinderen die lezen moeilijk vinden.

Voor iedereen die Nederlands leert is er het Taalpunt. Daarin staan alle boeken en andere materialen die helpen bij het lezen van onze taal, bij elkaar.

"Wablieft" is een krant met een helder en eenvoudig taalgebruik. Je vindt ze in de leeszaal en ik het Taalpunt.

Als de letters van een gewoon boek meestal te klein voor je zijn dan vormt een groteletterboek een alternatief.

Luisterboeken zijn boeken die voorgelezen worden op cd's, die afgespeeld kunnen worden in een gewone cd-speler; ook handig in de auto dus!

Daisyboeken zijn gesproken boeken op cd-rom. Je kan ze beluisteren met een daisyspeler, op je pc, MP3 speler, of tabletcomputer. Een daisyspeler kan je ook uitlenen in de bib. Een daisyboek biedt de mogelijkheden van een gewoon boek; je kan in één stuk door lezen, door het boek bladeren, van zin naar zin, bladzijde naar bladzijde of van hoofdstuk naar hoofdstuk springen. Je kan stukken opnieuw beluisteren, stiekem vooruit lezen, bladwijzers plaatsen en zo verder. Meer info vind je op luisterpuntbibliotheek.be.

Zowel bij de nederlandstalige als de vreemdtalige romans vind je een aantal boeken die bewust eenvoudig geschreven zijn, zodat ook lezers die (nog) moeite hebben met de taal er iets aan hebben. Je vindt ze terug dankzij het fluo-etiket "makkelijk lezen".